Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį šilumos pagaminta iš:
 
 

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     
 
Aktualijos
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
 
Šilumos kainos dedamosios
 
 
 
AB "Kauno energija" šilumos kainos dedamosios

 

Šilumos kainos dedamosios nustatytos AB „Kauno energija“ valdybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 2014-8-1 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintos 2014 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. O3-120:


1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. Šilumos gamybos kainos:
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė, išreiškiama formule 11,50 + Tg nš kd;
1.1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios:
1.1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 1,79 + Tpt kd, dedamosios:
1.1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh;
1.1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpt kd;
1.1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. Pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. Kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd.
1.2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 3,07 + Tpr kd, dedamosios:
1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh;
1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpr kd;
1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd.
1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
1.3.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 4,86 + Tpt kd + Tpr kd, dedamosios:
1.3.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh;
1.3.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji, išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. Dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW per mėnesį;
1.3.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd.
1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 2,94 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 28,95 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,40 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formulės:

Eil.Nr. Dedamoji Formulė
1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tg nš kd = 0,58 + ((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod+ 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp) / (373,1 x 10000))
2. Šilumos patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tpt kd = 0,14 + ((((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod + 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp)/1000) + (1234,0 x T x 10)) / 1607,1 / 10)
3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = 0,08 + ((288,0 x Tpt ) / 1319,1)
4. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 1,79 + Tpt kd

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);
Tmaz – mazuto kaina (Lt/tne);
Tbiod – biodujų kaina (Lt/tne);
Tsk – skiedrų kaina (Lt/tne);
Tdyz – dyzelino kaina (Lt/tne);
Tpj – pjuvenų kaina (Lt/tne);
Tdurp – durpių kaina (Lt/tne);
T – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).

3. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo patirtos gautos papildomos pajamos 1 826,6 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,14 ct/kWh (be PVM).

4. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. vasario 28 d.) papildomai gautos AB „Kauno energija“ šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos 529,1 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,04 ct/kWh (be PVM).

5. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.) dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo patirtos gautos papildomos sąnaudos 1 939,3 tūkst. Lt, didinant šilumos kainą 0,15 ct/kWh (be PVM).

 
AB "Kauno energija" šilumos kainos dedamosios eurais

 

1. AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamosios (be PVM) Eur:
1.1. Šilumos gamybos kainos:
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė, išreiškiama formule 3,33 + Tg nš kd;
1.1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios:
1.1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 0,52 + Tpt kd, dedamosios:
1.1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji –0,52 euro ct/kWh;
1.1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpt kd;
1.1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. Pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) –3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. Kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd.
1.2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 0,89 + Tpr kd, dedamosios:
1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji –0,89 euro ct/kWh;
1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpr kd;
1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd.
1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
1.3.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 1,41 + Tpt kd + Tpr kd, dedamosios:
1.3.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
1.3.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji, išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. Dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd.
1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui), 8,38 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,12 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.“
2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formulės:  

Eil.Nr. Dedamoji Formulė
1 2 3
1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tg nš kd = 0,17 + ((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod + 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp) / (373,1 x 10000))
2. Šilumos patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Tpt kd = 0,04 + ((((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod + 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp)/1000) + (1234,0 x T x 10)) / 1607,1 / 10)
3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = 0,02 + ((288,0 x Tpt ) / 1319,1)
4. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 0,52 + Tpt kd
 

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3);
Tmaz – mazuto kaina (Eur/tne);
Tbiod – biodujų kaina (Eur/tne);
Tsk – skiedrų kaina (Eur/tne);
Tdyz – dyzelino kaina (Eur/tne);
Tpj – pjuvenų kaina (Eur/tne);
Tdurp – durpių kaina (Eur/tne);
T – pirktos šilumos kaina (euro ct/kWh).“

 
3. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo patirtos gautos papildomos pajamos 529,0 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,04 euro ct/kWh (be PVM).
4. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. vasario 28 d.) papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos 153,2 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,01 euro ct/kWh (be PVM).“
5. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.) dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo patirtos gautos papildomai sąnaudos 561,7 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,04 euro ct/kWh (be PVM).
Šios dedamosios įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos.

 
AB "Kauno energija" šilumos kainos dedamosios

 

Šilumos kainos dedamosios nustatytos AB „Kauno energija“ valdybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 2014-8-1 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintos 2014 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. O3-120:


1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. Šilumos gamybos kainos:
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė, išreiškiama formule 11,50 + Tg nš kd;
1.1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios:
1.1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 1,79 + Tpt kd, dedamosios:
1.1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh;
1.1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpt kd;
1.1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. Pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. Kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd.
1.2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 3,07 + Tpr kd, dedamosios:
1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh;
1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpr kd;
1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd.
1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
1.3.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 4,86 + Tpt kd + Tpr kd, dedamosios:
1.3.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh;
1.3.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji, išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. Dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW per mėnesį;
1.3.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd.
1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 2,94 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 28,95 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,40 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formulės:

Eil.Nr. Dedamoji Formulė
1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tg nš kd = 0,58 + ((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod+ 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp) / (373,1 x 10000))
2. Šilumos patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tpt kd = 0,14 + ((((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod + 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp)/1000) + (1234,0 x T x 10)) / 1607,1 / 10)
3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = 0,08 + ((288,0 x Tpt ) / 1319,1)
4. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 1,79 + Tpt kd

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);
Tmaz – mazuto kaina (Lt/tne);
Tbiod – biodujų kaina (Lt/tne);
Tsk – skiedrų kaina (Lt/tne);
Tdyz – dyzelino kaina (Lt/tne);
Tpj – pjuvenų kaina (Lt/tne);
Tdurp – durpių kaina (Lt/tne);
T – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).

3. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo patirtos gautos papildomos pajamos 1 826,6 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,14 ct/kWh (be PVM).

4. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. vasario 28 d.) papildomai gautos AB „Kauno energija“ šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos 529,1 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,04 ct/kWh (be PVM).

5. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.) dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo patirtos gautos papildomos sąnaudos 1 939,3 tūkst. Lt, didinant šilumos kainą 0,15 ct/kWh (be PVM).

 
AB "Kauno energija" šilumos kainos dedamosios eurais

 

1. AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamosios (be PVM) Eur:
1.1. Šilumos gamybos kainos:
1.1.1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė, išreiškiama formule 3,33 + Tg nš kd;
1.1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios:
1.1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 0,52 + Tpt kd, dedamosios:
1.1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji –0,52 euro ct/kWh;
1.1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpt kd;
1.1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. Pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) –3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. Kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd.
1.2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 0,89 + Tpr kd, dedamosios:
1.2.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji –0,89 euro ct/kWh;
1.2.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – Tpr kd;
1.2.2. Dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd.
1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
1.3.1. Vienanarės, išreiškiamos formule 1,41 + Tpt kd + Tpr kd, dedamosios:
1.3.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
1.3.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji, išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. Dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. Kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd.
1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui), 8,38 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,12 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.“
2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formulės:  

Eil.Nr. Dedamoji Formulė
1 2 3
1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tg nš kd = 0,17 + ((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod + 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp) / (373,1 x 10000))
2. Šilumos patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Tpt kd = 0,04 + ((((32401 x Td + 4,8 x Tmaz + 132,8 x Tbiod + 7471,1 x Tsk + 4,1 x Tdyz + 145,5 x Tpj + 334,2 x Tdurp)/1000) + (1234,0 x T x 10)) / 1607,1 / 10)
3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = 0,02 + ((288,0 x Tpt ) / 1319,1)
4. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 0,52 + Tpt kd
 

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3);
Tmaz – mazuto kaina (Eur/tne);
Tbiod – biodujų kaina (Eur/tne);
Tsk – skiedrų kaina (Eur/tne);
Tdyz – dyzelino kaina (Eur/tne);
Tpj – pjuvenų kaina (Eur/tne);
Tdurp – durpių kaina (Eur/tne);
T – pirktos šilumos kaina (euro ct/kWh).“

 
3. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo patirtos gautos papildomos pajamos 529,0 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,04 euro ct/kWh (be PVM).
4. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m. vasario 28 d.) papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos 153,2 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,01 euro ct/kWh (be PVM).“
5. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.) dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo patirtos gautos papildomai sąnaudos 561,7 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,04 euro ct/kWh (be PVM).
Šios dedamosios įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos.

 
    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras