Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį šilumos pagaminta iš:
 
 

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     
 
Aktualijos
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
 
Karšto vandens kainos dedamosios
 
 
 
AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamosios eurais

 

1. AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamosios (be PVM), Eur:

Eil. Nr. Dedamųjų pavadinimai Karšto vandens kainos dedamosios, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos dedamosios, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Pastovioji dedamoji 0,13 Eur/m3 0,27 Eur/m3
2. Kintamoji dedamoji:
2.1. Kintamoji dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose Tkv kd = (53,54 * Tš) + (1,05 * Tgv) + (0,0078 * Tgv.pard) Tkv kd = (52,73 * Tš) + (1,03 * Tgv) + (0,0082 * Tgv.pard)
2.2. Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Tkv kd = (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0078 * Tgv.pard) Tkv kd = (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0082 * Tgv.pard)

  čia:
Tkv kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;
Tš  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Eur/kWh;
Tgv – geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, Eur/m3;
Tgv.pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

2. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. kovo mėn.) papildomai gautos 1 856 Eur pajamos, mažinant karšto vandens kainą 0,00 Eur/m3 (be PVM).“
Šios dedamosios įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos.

 
AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamosios

 

Nustatytos AB „Kauno energija“ valdybos 2013 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 2013-33-2 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintos 2014 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. O3-120:
1. Karšto vandens kainos dedamosios (be PVM):

 
Eil. Nr. Dedamųjų pavadinimai Karšto vandens kainos dedamosios, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos dedamosios, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Pastovioji dedamoji 0,44 Lt/m3 0,94 Lt/m3
2. Kintamoji dedamoji:
2.1. Kintamoji dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose Tkv kd  =  (53,54 * Tš) + (1,05 * Tgv) + (0,0078 * T gv.pard) Tkv kd  =  (52,73 * Tš) + (1,03 * Tgv) + (0,0082 * T gv.pard)
2.2. Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Tkv kd  =  (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0078 * T gv.pard) Tkv kd  =  (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0082 * T gv.pard)

 
čia:
Tkv kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Lt/m3;
Tš  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Lt/kWh;
Tgv – geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, Lt/m3;
Tgv.pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Lt/apskaitos prietaisui per mėn.
2. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. kovo mėn.) papildomai gautos 6 408 Lt pajamos, mažinant karšto vandens kainą 0,01 Lt/m3 (be PVM).

 
AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamosios eurais

 

1. AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamosios (be PVM), Eur:

Eil. Nr. Dedamųjų pavadinimai Karšto vandens kainos dedamosios, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos dedamosios, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Pastovioji dedamoji 0,13 Eur/m3 0,27 Eur/m3
2. Kintamoji dedamoji:
2.1. Kintamoji dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose Tkv kd = (53,54 * Tš) + (1,05 * Tgv) + (0,0078 * Tgv.pard) Tkv kd = (52,73 * Tš) + (1,03 * Tgv) + (0,0082 * Tgv.pard)
2.2. Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Tkv kd = (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0078 * Tgv.pard) Tkv kd = (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0082 * Tgv.pard)

  čia:
Tkv kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;
Tš  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Eur/kWh;
Tgv – geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, Eur/m3;
Tgv.pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

2. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. kovo mėn.) papildomai gautos 1 856 Eur pajamos, mažinant karšto vandens kainą 0,00 Eur/m3 (be PVM).“
Šios dedamosios įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos.

 
AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamosios

 

Nustatytos AB „Kauno energija“ valdybos 2013 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 2013-33-2 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintos 2014 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. O3-120:
1. Karšto vandens kainos dedamosios (be PVM):

 
Eil. Nr. Dedamųjų pavadinimai Karšto vandens kainos dedamosios, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos dedamosios, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Pastovioji dedamoji 0,44 Lt/m3 0,94 Lt/m3
2. Kintamoji dedamoji:
2.1. Kintamoji dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose Tkv kd  =  (53,54 * Tš) + (1,05 * Tgv) + (0,0078 * T gv.pard) Tkv kd  =  (52,73 * Tš) + (1,03 * Tgv) + (0,0082 * T gv.pard)
2.2. Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Tkv kd  =  (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0078 * T gv.pard) Tkv kd  =  (51 * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0082 * T gv.pard)

 
čia:
Tkv kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Lt/m3;
Tš  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Lt/kWh;
Tgv – geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, Lt/m3;
Tgv.pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Lt/apskaitos prietaisui per mėn.
2. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. kovo mėn.) papildomai gautos 6 408 Lt pajamos, mažinant karšto vandens kainą 0,01 Lt/m3 (be PVM).

 
    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras