Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį šilumos pagaminta iš:
 
 

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     
 
Aktualijos
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
 
Sutartys
 
 

Informacija apie šilumos punktų priežiūros perėmimą ir su juo susijusių sutarčių pasirašymą

Pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, šilumos punktų priežiūros sąnaudos yra būtinosios šilumos tiekėjo sąnaudos. To paties įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas yra atsakingas už jam nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų šilumos punktų priežiūrą (eksploataciją). Iki š. m. rugpjūčio 1 dienos, Kaune AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos buvo įskaičiuojamos į šildymo ir karšto vandens vidaus sistemų priežiūros tarifą.

Tačiau, pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-34 (Žin., 2009, Nr. 39-1506) patvirtintą naują Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodiką, šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos neįskaičiuojamos į būtinąsias sistemų priežiūros sąnaudas, o priežiūros tarifas, kaip ir šilumos kaina, turi būti diferencijuojamas pagal šilumos punktų nuosavybę.

Dėl to, siekiant išvengti dvigubo gyventojų apmokestinimo ir vykdant minėtąsias šilumos ūkio įstatymo bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo nuostatas, nuo  š. m. rugpjūčio 1 dienos nebebus skaičiuojamas atskiras mokestis už šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų įrenginių priežiūrą. Priežiūros sąnaudas pagal patvirtintą metodiką šilumos tiekėjai dengia iš diferencijuotos šilumos kainos.

Todėl, AB „Kauno energija“ nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. perima bendrovės nuosavybėje esančių šilumos punktų šildymo ir karšto vandens ruošimo arba tik karšto vandens ruošimo įrenginių priežiūrą. Mokestis už šių įrenginių priežiūrą jau yra įtrauktas į šilumos kainą. Šilumos punktų įrenginių priežiūrą bendrovė „Kauno energija“ perima laipsniškai, pasirašydama eksploatacinių – nuosavybės ribų aktus su bendrijomis ar pastatų administratoriais ir pritraukdama šiam darbui kvalifikuotas bei atitinkamas licencijas turinčias įmones. Išsirinkti kvalifikuotus prižiūrėtojus svarbu dėl to, kad būtų tinkamai vykdoma priežiūros paslauga ir kad būtų užtikrinami nustatyti šilumos parametrai pastatuose.

Vartotojai, kuriems šilumos punktų įrenginiai nuosavybės teise priklauso, vadovaudamiesi teisės aktais, šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) darbus organizuoja patys.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai dažnai painioja šilumos punkto įrenginius su pastato šildymo ir karšto vandens sistemomis. Dėl to, būtina pabrėžti, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, privalo prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pasirenka daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad mokestis už pastato šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūrą (ne už šilumos punkto įrenginių priežiūrą) turi būti skaičiuojamas atskirai.

Sutarčių pavyzdžius galite rasti čia:

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis

Tie priežiūrėtojai, kurie jau yra pasirašę pristatymo sutartis, pasirašo tik šį priedą - susitarimą:

Susitarimas dėl šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams (priedas prie sutarties)

Su prižiūrėtojais gali būti sudaroma ir tokio pobūdžio sutartis:

Laikina šilumos punktų įrenginių nuolatinės priežiūros sutartis

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis pastatui (gyvenamajam namui)

 

Daugiau informacijos apie sutarčių sudarymą galima rasti čia:

 

Informacija apie šilumos punktų priežiūros perėmimą ir su juo susijusių sutarčių pasirašymą

Pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, šilumos punktų priežiūros sąnaudos yra būtinosios šilumos tiekėjo sąnaudos. To paties įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas yra atsakingas už jam nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų šilumos punktų priežiūrą (eksploataciją). Iki š. m. rugpjūčio 1 dienos, Kaune AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos buvo įskaičiuojamos į šildymo ir karšto vandens vidaus sistemų priežiūros tarifą.

Tačiau, pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-34 (Žin., 2009, Nr. 39-1506) patvirtintą naują Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodiką, šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos neįskaičiuojamos į būtinąsias sistemų priežiūros sąnaudas, o priežiūros tarifas, kaip ir šilumos kaina, turi būti diferencijuojamas pagal šilumos punktų nuosavybę.

Dėl to, siekiant išvengti dvigubo gyventojų apmokestinimo ir vykdant minėtąsias šilumos ūkio įstatymo bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo nuostatas, nuo  š. m. rugpjūčio 1 dienos nebebus skaičiuojamas atskiras mokestis už šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų įrenginių priežiūrą. Priežiūros sąnaudas pagal patvirtintą metodiką šilumos tiekėjai dengia iš diferencijuotos šilumos kainos.

Todėl, AB „Kauno energija“ nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. perima bendrovės nuosavybėje esančių šilumos punktų šildymo ir karšto vandens ruošimo arba tik karšto vandens ruošimo įrenginių priežiūrą. Mokestis už šių įrenginių priežiūrą jau yra įtrauktas į šilumos kainą. Šilumos punktų įrenginių priežiūrą bendrovė „Kauno energija“ perima laipsniškai, pasirašydama eksploatacinių – nuosavybės ribų aktus su bendrijomis ar pastatų administratoriais ir pritraukdama šiam darbui kvalifikuotas bei atitinkamas licencijas turinčias įmones. Išsirinkti kvalifikuotus prižiūrėtojus svarbu dėl to, kad būtų tinkamai vykdoma priežiūros paslauga ir kad būtų užtikrinami nustatyti šilumos parametrai pastatuose.

Vartotojai, kuriems šilumos punktų įrenginiai nuosavybės teise priklauso, vadovaudamiesi teisės aktais, šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) darbus organizuoja patys.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai dažnai painioja šilumos punkto įrenginius su pastato šildymo ir karšto vandens sistemomis. Dėl to, būtina pabrėžti, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, privalo prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pasirenka daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad mokestis už pastato šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūrą (ne už šilumos punkto įrenginių priežiūrą) turi būti skaičiuojamas atskirai.

Sutarčių pavyzdžius galite rasti čia:

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis

Tie priežiūrėtojai, kurie jau yra pasirašę pristatymo sutartis, pasirašo tik šį priedą - susitarimą:

Susitarimas dėl šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams (priedas prie sutarties)

Su prižiūrėtojais gali būti sudaroma ir tokio pobūdžio sutartis:

Laikina šilumos punktų įrenginių nuolatinės priežiūros sutartis

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis pastatui (gyvenamajam namui)

 

Daugiau informacijos apie sutarčių sudarymą galima rasti čia:

 

    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras