Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį šilumos pagaminta iš:
 
 

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     
 
Fiziniams asmenims
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
Namo informacija
Pagalba
pristatymas
 
Šilumos kainos
 
 
 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. gegužės 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 2016-7-1, nuo 2016 m. gegužės 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

1. Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

 • vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,34 ct/kWh

arba

 • vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,22 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,66 Eur/m3

3,74 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,48 Eur/m3

4,55 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,40 Eur/m3

4,48 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,97 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,64 ct/kWh.

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,72 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,20 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,20 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,50 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,61 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,61 ct/kWh.

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,22 ct/kWh:

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,81 ct/kWh.

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,81 ct/kWh.

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,73 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,99 Eur/m3

4,08 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,88 Eur/m3

4,96 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,80 Eur/m3

4,88 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. balandžio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2016-4-1 nuo 2016 m. balandžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

1. Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,94 ct/kWh

arba

vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,82 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,98 Eur/m3

4,05 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,80 Eur/m3

4,86 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,72 Eur/m3

4,79 Eur/m3

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 8,90 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,57 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,21 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,69 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,69 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,61 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,72 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,72 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,82 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,41 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,41 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

 • gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,38 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,34 Eur/m3

4,41 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,23 Eur/m3

5,30 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,14 Eur/m3

5,22 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. kovo 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2016-3-1, nuo 2016 m. kovo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

- gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

 • vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,66 ct/kWh 

arba

 • vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,54 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,37 Eur/m3

4,43 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,19 Eur/m3

5,24 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,11 Eur/m3

5,17 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 8,93 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,60 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,80 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,28 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,28 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,74 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,85 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,85 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,54 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,13 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 4,13 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

 • gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,17 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,76 Eur/m3

4,83 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,66 Eur/m3

5,71 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,57 Eur/m3

5,64 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. vasario 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 2016-1-1, nuo 2016 m. vasario 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,50 ct/kWh 
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,38 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Taip pat karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,28 Eur/m3

4,35 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

5,16 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,02 Eur/m3

5,09 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,67 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,34 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,67 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,15 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,71 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,82 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,82 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,38 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,97 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,97 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:
Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 6,00 ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,67 Eur/m3

4,74 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,56 Eur/m3

5,62 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,47 Eur/m3

5,55 Eur/m3


 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2015-26-1, nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,53 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,41 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,30 Eur/m3

4,37 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,12 Eur/m3

5,18 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,04 Eur/m3

5,11 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,69 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,36 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,69 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,17 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,17 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,72 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,83 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,83 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,41 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,00 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 4,00 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:
Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 6,03 ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,69 Eur/m3

4,76 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,58 Eur/m3

5,65 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,49 Eur/m3

5,57 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 2015-24-1, nuo 2015 m. gruodžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,94 euro ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,82 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,98 Eur/m3

4,05 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,80 Eur/m3

4,86 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,72 Eur/m3

4,79 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,39 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,06 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,21 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,69 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,69 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,61 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,72 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,72 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,82 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,41 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,41 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:
Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,38 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,34 Eur/m3

4,41 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,23 Eur/m3

5,30 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,14 Eur/m3

5,22 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 2015-22-1, nuo 2015 m. lapkričio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,01 euro ct/kWh 
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,89 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,02 Eur/m3

4,09 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,84 Eur/m3

4,90 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,76 Eur/m3

4,83 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,73 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,40 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,27 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,75 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,75 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,62 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,73 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,89 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,48 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,48 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,46 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,38 Eur/m3

4,46 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,28 Eur/m3

5,34 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,19 Eur/m3

5,26 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. spalio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 2015-19-1, nuo 2015 m. spalio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 
-    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,58 euro ct/kWh 
arba
-    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,46 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,79 Eur/m3

3,87 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,61 Eur/m3

4,68 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,53 Eur/m3

4,61 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,66 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,33 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,91 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,39 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,39 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,55 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,66 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,66 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,46 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,05 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,05 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,99 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,13 Eur/m3

4,22 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,02 Eur/m3

5,10 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,94 Eur/m3

5,02 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 2015-17-1, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,51 euro ct/kWh
arba
2.    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,39 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,75 Eur/m3

3,83 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,57 Eur/m3

4,64 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,49 Eur/m3

4,57 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,62 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,29 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,86 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,34 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,34 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,53 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,64 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,64 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,39 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,98 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,98 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo (mažmeninio aptarnavimo) vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį. 

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,92 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,09 Eur/m3

4,17 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,98 Eur/m3

5,06 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,89 Eur/m3

4,98 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 2015-14-1, nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,97 euro ct/kWh
arba
2.    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,85 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

 

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,00 Eur/m3

4,07 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,82 Eur/m3

4,88 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,74 Eur/m3

4,81 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,57 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,24 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,23 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,71 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,71 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,62 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,73 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,85 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,44 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,44 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį. 

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,42 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,36 Eur/m3

4,44 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,25 Eur/m3

5,32 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,17 Eur/m3

5,24 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 2015-13-1, nuo 2015 m. liepos 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,98 euro ct/kWh (17,19 ct/kWh)
arba
-    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,86 euro ct/kWh (16,78 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,01 Eur/m3

(13,85 Lt/m3)

4,08 Eur/m3

(14,09 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,83 Eur/m3

(16,68 Lt/m3)

4,89 Eur/m3

(16,88 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,75 Eur/m3

(16,40 Lt/m3)

4,82 Eur/m3

(16,64 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,42 euro ct/kWh (25,62 ct/kWh):
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,09 euro ct/kWh (14,12 ct/kWh).
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,24 euro ct/kWh (11,19 ct/kWh):
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,72 euro ct/kWh (9,39 ct/kWh).
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,72 euro ct/kWh (9,39 ct/kWh).
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,62 euro ct/kWh (5,59 ct/kWh):
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 euro ct/kWh (2,52 ct/kWh).
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,73 euro ct/kWh (2,52 ct/kWh).
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,86 euro ct/kWh (16,78 ct/kWh):
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,45 euro ct/kWh (11,91 ct/kWh).
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,45 euro ct/kWh (11,91 ct/kWh).
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,43 euro ct/kWh (18,75 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 21 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,37 Eur/m3

(15,09 Lt/m3)

4,45 Eur/m3

(15,36 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,26 Eur/m3

(18,16 Lt/m3)

5,33 Eur/m3

(18,40 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,18 Eur/m3

(17,89 Lt/m3)

5,25 Eur/m3

(18,13 Lt/m3)

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. birželio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 2015-11-1, nuo 2015 m. birželio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,20 euro ct/kWh (14,50 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,08 euro ct/kWh (14,09 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

2. Dvinarės šilumos kainos:

 1. pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;
 2. kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,67 euro ct/kWh (9,22 ct/kWh);
 3. šilumos pardavimo kaina – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį vartotojui.

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,59 Eur/m3

(12,40 Lt/m3)

3,66 Eur/m3

(12,64 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,41 Eur/m3

(15,23 Lt/m3)

4,47 Eur/m3

(15,43 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,33 Eur/m3

(14,95 Lt/m3)

4,40 Eur/m3

(15,19 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,61 euro ct/kWh (26,28 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,28 euro ct/kWh (14,78 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,60 euro ct/kWh (8,98 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,08 euro ct/kWh (7,18 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,08 euro ct/kWh (7,18 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,48 euro ct/kWh (5,11 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,59 euro ct/kWh (2,04 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,59 euro ct/kWh (2,04 ct/kWh).

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,08 euro ct/kWh (14,09 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,67 euro ct/kWh (9,22 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,67 euro ct/kWh (9,22 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį. 

 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vanderns kainos su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,58 euro ct/kWh (15,81 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,91 Eur/m3

(13,50 Lt/m3)

3,99 Eur/m3

(13,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,81 Eur/m3

(16,61 Lt/m3)

4,87 Eur/m3

(16,82 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,72 Eur/m3

(16,30 Lt/m3)

4,80 Eur/m3

(16,57 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. gegužės 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 2015-8-1, nuo 2015 m. gegužės 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

 • vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,71 euro ct/kWh (16,26 ct/kWh)

arba

 • vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,59 euro ct/kWh (15,85 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,86 Eur/m3

(13,33 Lt/m3)

3,93 Eur/m3

(13,57 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,68 Eur/m3

(16,16 Lt/m3)

4,74 Eur/m3

(16,37 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,60 Eur/m3

(15,88 Lt/m3)

4,67 Eur/m3

(16,12 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,47 euro ct/kWh (25,79 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,14 euro ct/kWh (14,29 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,03 euro ct/kWh (10,46 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,51 euro ct/kWh (8,66 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,51 euro ct/kWh (8,66 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,57 euro ct/kWh (5,42 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,68 euro ct/kWh (2,35 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,68 euro ct/kWh (2,35 ct/kWh).

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,59 euro ct/kWh (15,85 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,18 euro ct/kWh (10,98 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,18 euro ct/kWh (10,98 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,13 euro ct/kWh (17,71 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,21 Eur/m3

(14,54 Lt/m3)

4,28 Eur/m3

(14,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

(17,61 Lt/m3)

5,17 Eur/m3

(17,85 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,01 Eur/m3

(17,30 Lt/m3)

5,09 Eur/m3

(17,57 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. balandžio 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 2015-6-1, nuo 2015 m. balandžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,55 euro ct/kWh (15,71 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,43 euro ct/kWh (15,30 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,78 Eur/m3

(13,05 Lt/m3)

3,85 Eur/m3

(13,29 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,60 Eur/m3

(15,88 Lt/m3)

4,66 Eur/m3

(16,09 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,52 Eur/m3

(15,61 Lt/m3)

4,59 Eur/m3

(15,85 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,74 euro ct/kWh (26,73 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,41 euro ct/kWh (15,23 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,90 euro ct/kWh (10,02 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,38 euro ct/kWh (8,22 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,38 euro ct/kWh (8,22 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,54 euro ct/kWh (5,31 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,65 euro ct/kWh (2,24 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,65 euro ct/kWh (2,24 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,43 euro ct/kWh (15,30 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,02 euro ct/kWh (10,43 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,02 euro ct/kWh (10,43 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,96 euro ct/kWh (17,13 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,12 Eur/m3

(14,23 Lt/m3)

4,20 Eur/m3

(14,50 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,01 Eur/m3

(17,30 Lt/m3)

5,08 Eur/m3

(17,54 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,93 Eur/m3

(17,02 Lt/m3)

5,00 Eur/m3

(17,26 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. kovo 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 2015-3-1, nuo 2015 m. kovo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,49 euro ct/kWh (18,96 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,37 euro ct/kWh (18,55 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:


Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,28 Eur/m3

(14,78 Lt/m3)

4,34 Eur/m3

(14,99 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

(17,61 Lt/m3)

5,15 Eur/m3

(17,78 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,02 Eur/m3

(17,33 Lt/m3)

5,08 Eur/m3

(17,54 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,75 euro ct/kWh (26,76 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,42 euro ct/kWh (15,26 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,67 euro ct/kWh (12,68 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 euro ct/kWh (10,88 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,15 euro ct/kWh (10,88 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,71 euro ct/kWh (5,90 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,82 euro ct/kWh (2,83 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,82 euro ct/kWh (2,83 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,37 euro ct/kWh (18,55 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,96 euro ct/kWh (13,68 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,96 euro ct/kWh (13,68 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį. 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,98 euro ct/kWh (20,65 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,67 Eur/m3

(16,12 Lt/m3)

4,73 Eur/m3

(16,33 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,56 Eur/m3

(19,20 Lt/m3)

5,61 Eur/m3

(19,37 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,47 Eur/m3

(18,89 Lt/m3)

5,54 Eur/m3

(19,13 Lt/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. vasario 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2015-1-1, nuo 2015 m. vasario 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,47 euro ct/kWh (22,34 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 6,35 euro ct/kWh (21,93 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,80 Eur/m3

(16,57 Lt/m3)

4,86 Eur/m3

(16,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,62 Eur/m3

(19,40 Lt/m3)

5,67 Eur/m3

(19,58 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,54 Eur/m3

(19,13 Lt/m3)

5,60 Eur/m3

(19,34 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,71 euro ct/kWh (26,62 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,38 euro ct/kWh (15,12 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,47 euro ct/kWh (15,44 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,95 euro ct/kWh (13,64 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,95 euro ct/kWh (13,64 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,89 euro ct/kWh (6,52 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,00 euro ct/kWh (3,45 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 1,00 euro ct/kWh (3,45 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,35 euro ct/kWh (21,93 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,94 euro ct/kWh (17,06 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 4,94 euro ct/kWh (17,06 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 7,05 euro ct/kWh (24,34 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

5,23 Eur/m3

(18,06 Lt/m3)

5,30 Eur/m3

(18,30 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

6,13 Eur/m3

(21,17 Lt/m3)

6,18 Eur/m3

(21,34 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

6,04 Eur/m3

(20,85 Lt/m3)

6,10 Eur/m3

(21,06 Lt/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2014-30-1, nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,57 euro ct/kWh (22,68 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 6,45 euro ct/kWh (22,28 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,94 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 
Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,84 Eur/m3 (16,70 Lt/m3)

4,91 Eur/m3 (16,96 Lt/m3)

1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,67 Eur/m3 (19,57 Lt/m3)

5,72 Eur/m3 (19,76 Lt/m3)

1.3. Jurbarko miesto vartotojams:

5,60 Eur/m3 (19,33 Lt/m3)

5,65 Eur/m3 (19,52 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,67 euro ct/kWh (26,47 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,34 euro ct/kWh (14,97 ct/kWh).

1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,55 euro ct/kWh (15,73 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,79 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,03 euro ct/kWh (13,94 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 4,03 euro ct/kWh (13,94 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,91 euro ct/kWh (6,58 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,02 euro ct/kWh (3,51 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,36 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 1,02 euro ct/kWh (3,51 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,04 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,15 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,45 euro ct/kWh (22,28 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,86 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,04 euro ct/kWh (17,42 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,38 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 5,04 euro ct/kWh (17,42 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,40 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur Lt (2,94) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur Lt (28,95 per mėnesį).

 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM (9 proc.)

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 7,16 euro ct/kWh (24,72 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

5,27 Eur/m3 (18,20 Lt/m3)

5,36 Eur/m3 (18,49 Lt/m3)

1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

6,18 Eur/m3 (21,33 Lt/m3)

6,24 Eur/m3 (21,54 Lt/m3)

1.3. Jurbarko miesto vartotojams:

6,10 Eur/m3 (21,07 Lt/m3)

6,16 Eur/m3 (21,28 Lt/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. gegužės 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 2016-7-1, nuo 2016 m. gegužės 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

1. Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

 • vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,34 ct/kWh

arba

 • vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,22 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,66 Eur/m3

3,74 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,48 Eur/m3

4,55 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,40 Eur/m3

4,48 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,97 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,64 ct/kWh.

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,72 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,20 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,20 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,50 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,61 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,61 ct/kWh.

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,22 ct/kWh:

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,81 ct/kWh.

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,81 ct/kWh.

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,73 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,99 Eur/m3

4,08 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,88 Eur/m3

4,96 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,80 Eur/m3

4,88 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. balandžio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2016-4-1 nuo 2016 m. balandžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

1. Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,94 ct/kWh

arba

vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,82 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,98 Eur/m3

4,05 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,80 Eur/m3

4,86 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,72 Eur/m3

4,79 Eur/m3

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 8,90 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,57 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,21 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,69 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,69 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,61 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,72 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,72 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,82 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,41 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,41 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

 • gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,38 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,34 Eur/m3

4,41 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,23 Eur/m3

5,30 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,14 Eur/m3

5,22 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. kovo 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2016-3-1, nuo 2016 m. kovo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

- gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

 • vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,66 ct/kWh 

arba

 • vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,54 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,37 Eur/m3

4,43 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,19 Eur/m3

5,24 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,11 Eur/m3

5,17 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 8,93 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,60 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,80 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,28 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,28 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,74 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,85 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,85 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,54 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,13 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 4,13 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

 • gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,17 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,76 Eur/m3

4,83 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,66 Eur/m3

5,71 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,57 Eur/m3

5,64 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. vasario 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 2016-1-1, nuo 2016 m. vasario 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,50 ct/kWh 
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,38 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Taip pat karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,28 Eur/m3

4,35 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

5,16 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,02 Eur/m3

5,09 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,67 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,34 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,67 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,15 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,71 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,82 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,82 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,38 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,97 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,97 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:
Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 6,00 ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,67 Eur/m3

4,74 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,56 Eur/m3

5,62 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,47 Eur/m3

5,55 Eur/m3


 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2015-26-1, nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,53 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,41 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,30 Eur/m3

4,37 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,12 Eur/m3

5,18 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,04 Eur/m3

5,11 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,69 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,36 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,69 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,17 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,17 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,72 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,83 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,83 ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,41 ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,00 ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 4,00 ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:
Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 6,03 ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,69 Eur/m3

4,76 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,58 Eur/m3

5,65 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,49 Eur/m3

5,57 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 2015-24-1, nuo 2015 m. gruodžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,94 euro ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,82 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,98 Eur/m3

4,05 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,80 Eur/m3

4,86 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,72 Eur/m3

4,79 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,39 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,06 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,21 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,69 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,69 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,61 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,72 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,72 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,82 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,41 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,41 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:
Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,38 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,34 Eur/m3

4,41 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,23 Eur/m3

5,30 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,14 Eur/m3

5,22 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 2015-22-1, nuo 2015 m. lapkričio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 
- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,01 euro ct/kWh 
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,89 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,02 Eur/m3

4,09 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,84 Eur/m3

4,90 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,76 Eur/m3

4,83 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,73 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,40 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,27 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,75 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,75 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,62 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,73 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,89 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,48 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,48 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,46 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.
Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,38 Eur/m3

4,46 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,28 Eur/m3

5,34 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,19 Eur/m3

5,26 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. spalio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 2015-19-1, nuo 2015 m. spalio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 
-    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,58 euro ct/kWh 
arba
-    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,46 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,79 Eur/m3

3,87 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,61 Eur/m3

4,68 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,53 Eur/m3

4,61 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,66 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,33 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,91 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,39 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,39 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,55 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,66 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,66 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,46 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,05 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,05 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,99 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,13 Eur/m3

4,22 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,02 Eur/m3

5,10 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,94 Eur/m3

5,02 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 2015-17-1, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,51 euro ct/kWh
arba
2.    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,39 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,75 Eur/m3

3,83 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,57 Eur/m3

4,64 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,49 Eur/m3

4,57 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,62 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,29 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,86 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,34 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,34 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,53 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,64 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,64 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,39 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,98 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,98 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo (mažmeninio aptarnavimo) vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį. 

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,92 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,09 Eur/m3

4,17 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,98 Eur/m3

5,06 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,89 Eur/m3

4,98 Eur/m3

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 2015-14-1, nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,97 euro ct/kWh
arba
2.    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,85 euro ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

 

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,00 Eur/m3

4,07 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,82 Eur/m3

4,88 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,74 Eur/m3

4,81 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,57 euro ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,24 euro ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,23 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,71 euro ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,71 euro ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,62 euro ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 euro ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,73 euro ct/kWh.
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,85 euro ct/kWh:
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh;
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,44 euro ct/kWh.
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,44 euro ct/kWh.
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh;
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur per mėnesį. 

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,42 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,36 Eur/m3

4,44 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,25 Eur/m3

5,32 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,17 Eur/m3

5,24 Eur/m3

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 2015-13-1, nuo 2015 m. liepos 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-    vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,98 euro ct/kWh (17,19 ct/kWh)
arba
-    vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,86 euro ct/kWh (16,78 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,01 Eur/m3

(13,85 Lt/m3)

4,08 Eur/m3

(14,09 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,83 Eur/m3

(16,68 Lt/m3)

4,89 Eur/m3

(16,88 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,75 Eur/m3

(16,40 Lt/m3)

4,82 Eur/m3

(16,64 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,42 euro ct/kWh (25,62 ct/kWh):
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,09 euro ct/kWh (14,12 ct/kWh).
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,24 euro ct/kWh (11,19 ct/kWh):
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,72 euro ct/kWh (9,39 ct/kWh).
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,72 euro ct/kWh (9,39 ct/kWh).
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,62 euro ct/kWh (5,59 ct/kWh):
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,73 euro ct/kWh (2,52 ct/kWh).
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,73 euro ct/kWh (2,52 ct/kWh).
3. Papildoma dedamoji (be PVM):
3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –
3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – 
3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –
4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,86 euro ct/kWh (16,78 ct/kWh):
4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);
4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,45 euro ct/kWh (11,91 ct/kWh).
4.2. dvinarės kainos dalis:
4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;
4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,45 euro ct/kWh (11,91 ct/kWh).
5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);
5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;
5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,43 euro ct/kWh (18,75 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 21 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,37 Eur/m3

(15,09 Lt/m3)

4,45 Eur/m3

(15,36 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,26 Eur/m3

(18,16 Lt/m3)

5,33 Eur/m3

(18,40 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,18 Eur/m3

(17,89 Lt/m3)

5,25 Eur/m3

(18,13 Lt/m3)

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. birželio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 2015-11-1, nuo 2015 m. birželio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,20 euro ct/kWh (14,50 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,08 euro ct/kWh (14,09 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

2. Dvinarės šilumos kainos:

 1. pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;
 2. kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,67 euro ct/kWh (9,22 ct/kWh);
 3. šilumos pardavimo kaina – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį vartotojui.

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,59 Eur/m3

(12,40 Lt/m3)

3,66 Eur/m3

(12,64 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,41 Eur/m3

(15,23 Lt/m3)

4,47 Eur/m3

(15,43 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,33 Eur/m3

(14,95 Lt/m3)

4,40 Eur/m3

(15,19 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,61 euro ct/kWh (26,28 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,28 euro ct/kWh (14,78 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,60 euro ct/kWh (8,98 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,08 euro ct/kWh (7,18 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,08 euro ct/kWh (7,18 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,48 euro ct/kWh (5,11 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,59 euro ct/kWh (2,04 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,59 euro ct/kWh (2,04 ct/kWh).

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) –

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) –

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) –

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,08 euro ct/kWh (14,09 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,67 euro ct/kWh (9,22 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,67 euro ct/kWh (9,22 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį. 

 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vanderns kainos su PVM:

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,58 euro ct/kWh (15,81 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,91 Eur/m3

(13,50 Lt/m3)

3,99 Eur/m3

(13,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,81 Eur/m3

(16,61 Lt/m3)

4,87 Eur/m3

(16,82 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,72 Eur/m3

(16,30 Lt/m3)

4,80 Eur/m3

(16,57 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. gegužės 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 2015-8-1, nuo 2015 m. gegužės 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

 • vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,71 euro ct/kWh (16,26 ct/kWh)

arba

 • vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,59 euro ct/kWh (15,85 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,86 Eur/m3

(13,33 Lt/m3)

3,93 Eur/m3

(13,57 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,68 Eur/m3

(16,16 Lt/m3)

4,74 Eur/m3

(16,37 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,60 Eur/m3

(15,88 Lt/m3)

4,67 Eur/m3

(16,12 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,47 euro ct/kWh (25,79 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,14 euro ct/kWh (14,29 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,03 euro ct/kWh (10,46 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,51 euro ct/kWh (8,66 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,51 euro ct/kWh (8,66 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,57 euro ct/kWh (5,42 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,68 euro ct/kWh (2,35 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,68 euro ct/kWh (2,35 ct/kWh).

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,59 euro ct/kWh (15,85 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,18 euro ct/kWh (10,98 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,18 euro ct/kWh (10,98 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,13 euro ct/kWh (17,71 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,21 Eur/m3

(14,54 Lt/m3)

4,28 Eur/m3

(14,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

(17,61 Lt/m3)

5,17 Eur/m3

(17,85 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,01 Eur/m3

(17,30 Lt/m3)

5,09 Eur/m3

(17,57 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. balandžio 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 2015-6-1, nuo 2015 m. balandžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,55 euro ct/kWh (15,71 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,43 euro ct/kWh (15,30 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,78 Eur/m3

(13,05 Lt/m3)

3,85 Eur/m3

(13,29 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,60 Eur/m3

(15,88 Lt/m3)

4,66 Eur/m3

(16,09 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,52 Eur/m3

(15,61 Lt/m3)

4,59 Eur/m3

(15,85 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,74 euro ct/kWh (26,73 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,41 euro ct/kWh (15,23 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,90 euro ct/kWh (10,02 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,38 euro ct/kWh (8,22 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,38 euro ct/kWh (8,22 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,54 euro ct/kWh (5,31 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,65 euro ct/kWh (2,24 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,65 euro ct/kWh (2,24 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,43 euro ct/kWh (15,30 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,02 euro ct/kWh (10,43 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,02 euro ct/kWh (10,43 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,96 euro ct/kWh (17,13 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,12 Eur/m3

(14,23 Lt/m3)

4,20 Eur/m3

(14,50 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,01 Eur/m3

(17,30 Lt/m3)

5,08 Eur/m3

(17,54 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,93 Eur/m3

(17,02 Lt/m3)

5,00 Eur/m3

(17,26 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. kovo 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 2015-3-1, nuo 2015 m. kovo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,49 euro ct/kWh (18,96 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,37 euro ct/kWh (18,55 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:


Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,28 Eur/m3

(14,78 Lt/m3)

4,34 Eur/m3

(14,99 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

(17,61 Lt/m3)

5,15 Eur/m3

(17,78 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,02 Eur/m3

(17,33 Lt/m3)

5,08 Eur/m3

(17,54 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,75 euro ct/kWh (26,76 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,42 euro ct/kWh (15,26 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,67 euro ct/kWh (12,68 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 euro ct/kWh (10,88 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,15 euro ct/kWh (10,88 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,71 euro ct/kWh (5,90 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,82 euro ct/kWh (2,83 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,82 euro ct/kWh (2,83 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,37 euro ct/kWh (18,55 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,96 euro ct/kWh (13,68 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,96 euro ct/kWh (13,68 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį. 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,98 euro ct/kWh (20,65 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,67 Eur/m3

(16,12 Lt/m3)

4,73 Eur/m3

(16,33 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,56 Eur/m3

(19,20 Lt/m3)

5,61 Eur/m3

(19,37 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,47 Eur/m3

(18,89 Lt/m3)

5,54 Eur/m3

(19,13 Lt/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. vasario 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2015-1-1, nuo 2015 m. vasario 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,47 euro ct/kWh (22,34 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 6,35 euro ct/kWh (21,93 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,80 Eur/m3

(16,57 Lt/m3)

4,86 Eur/m3

(16,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,62 Eur/m3

(19,40 Lt/m3)

5,67 Eur/m3

(19,58 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,54 Eur/m3

(19,13 Lt/m3)

5,60 Eur/m3

(19,34 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,71 euro ct/kWh (26,62 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,38 euro ct/kWh (15,12 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,47 euro ct/kWh (15,44 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,95 euro ct/kWh (13,64 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovio